ભૂતકાળ

Posted: એપ્રિલ 3, 2010 in સરસ વસ્તુઓ

રમેશ પારેખની રચના જોવા મળી ફેસબુક પર, તો મને થોડુ ઉમેરવાની ઇછ્છા થઇ.

થોડોક ભૂતકાળ મેં આપ્યો હશે કબૂલ, તું એને ધાર કાઢીને પાછો ન મોકલાવ – રમેશ પારેખ

મારા તરફ્થી,

મોકલાવે તો વાંધો નહિ, પણ ભુંસીને ફરી લખવા માટે નવાને બદલે એ જ જુના પત્તાં મોકલાવ

I hope that I have not spoiled Rameshji’s રચના.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s