તુ તો નહિ પણ…

Posted: એપ્રિલ 3, 2010 in કવિતાઓ

તુ તો નહિ પણ તારો મેહબુબ મળી જાય છે,

ક્યારેક અરીસામાં તો ક્યારેક ચાની લારી પર ભટકાય છે.

અરીસાવાળો [હું પોતે] તો હંમેશા ગાળો જ ખાય છે [પ્રેમ વ્યક્ત ન કરવા માટે],

પણ સાથે ગર્વ પણ થાય છે જ્યારે એનું બલિદાન દેખાય છે.

બીજાની [મેહબુબાનો પ્રેમી] તો વાત જ શું, ગાળો સાથે દુઆ પણ લેતો જાય છે,

સુખે થી રાખે તને, ભવિષ્યમાં તારો પતિદેવ થાય છે.

ફરક એટલો જ છે બન્નેમા [પ્રેમીઓમાં],

એક તને તો બીજો તારી યાદ લેતો જાય છે.

તારા અને તારી યાદમાં પણ એજ ફરક છે કે,

તુ ક્યારેક જ, પણ તારી યાદ હમેશા મારો સાથ આપી જાય છે.

Advertisements
ટિપ્પણીઓ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s