પક્ષ્પાત

Posted: ઓગસ્ટ 20, 2008 in કવિતાઓ
ટૅગ્સ:

ઘણી વાર એવા સંજોગો કે એવુ ધર્મ સંકટ સર્જાય છે કે એક પોતાનાના ભલા માટે બીજા પોતાના સાથે પક્ષ્પાત કરવો પડે, અને આવા સંજોગોમાં ઘણીવાર માણસ મિત્રોથી નહી મિત્રતાથી પણ દુર થઇ જાય છે, આવા એક સંજોગને વર્ણવાની કોશીશ કરી છે.

बदलना चाहता हुं, खुदको बदल रहा हुं,

बुरा मत लगाना दोस्त, तुझे भुलाना चहता हुं।

 

गलती नहि है तेरी बेवफा मैं ही हुं,

कुदरत खफा है मुजसे वफा तो मैं भी चाहता हुं।

 

जानता हुं मैं दुरीयां क्यों बढी,

माफ करना मुझे, तुजसे छुपाना चाहता हुं।

 

किसीसे वफाका अंजाम है, तुजसे बेवफाई,

बेवफा खुदको बनाकर, उसे बचाना चहता हुं।

 

पक्षपात किया है तुजसे, खुदकोसझ दे रहा हुं,

सिर्फ तुजसे ही नही दोस्त, दोस्तीसे दुर हो रहा हुं।

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s